حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش کار)

حل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش کار)

;

;

;

;

مسئله مورد نظر یک میله به طول 1 می باشد که توزیع دما در آن در زمان های مختلف و با استفاده از روش صریح بدست آمده است.(با شرایط مرزی و اولیه معلوم)دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : آسان خریدحل مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با فرترن 90(همراه با گزارش کار)
برچسب ها : مسئله ,حرارت ناپایای ,انتقال حرارت ,مسئله انتقال ,انتقال حرارت ناپایای ,مسئله انتقال حرارت